• News Slider
ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන ලේකම් කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුර

vacancysin

 

ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

 ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන ලේකම් කාර්යාලය

 

 ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන ලේකම් කාර්යාලයේ  අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුර (කොන්ත්‍රාත් පදනම)

 

ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රධානියා වන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුර සඳහා කාර්‍යක්ෂම හා අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ පලපුරුද්දක් සහිත ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

රැකියා විස්තරය

 • ඛනිජ තෙල් ගවේෂණය හා උපයෝජනය සම්බන්ධ තාක්ෂණික, මූල්‍ය ,නීති හා කළමනාකරණ  කටයුතු කිරීම
 • නිෂ්පාදන කොටස් කොන්ත්‍රාත්තු හා අනෙකුත් අදාළ කටයුතු සඳහා අන්තර්ජාතික ඛනිජ තෙල් සමාගම් සමග සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරිම
 • ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයේ නිලී සිටින  අනතර්ජාතික ප්‍රවීනයින්  සමග එක්ව කටයුතු කර ඛනිජ තෙල් සම්පත් ගවේෂණයට වැඩසටහන් සකස් කිරීම, දත්ත ලබා ගැනීම,ප්‍රසම්පාදන ලියවිලි සැකසීම, ඒවා ඇගයීම, ඛනිජ තෙල්  ක්ෂේත්‍රයේ   සංවර්ධනය හා ඒවාට අදාල ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම
 • නිසි කළමනාකරණය හා පරිසරය ආරක්ෂාව ද සමග ඛනිජ තෙල් ගවේෂණ වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලින් ඛනිජ තෙල් සම්පත් ක්ෂේත්‍රයට ලබා දිය හැකි උපරිම දායකත්වය මෙරට ආර්ථිකයට ලබාදීම

 

සුදුසුකම්

 • පහත සඳහන් ක්ෂේත්‍රයන් වලින් අවම වශයෙන් එක් ක්ෂේත්‍රයකට හෝ ප්‍රමුඛත්වය දෙමින් පිළිගත් විශ්ව විද්‍යාලයකින් ලබාගන්නා ලද භෞතික විද්‍යා හෝ ඉංජිනේරු උපාධියක් ලබා තිබීම

ඛනිජ තෙල් භූ විද්‍යාව

ගවේශන භෞතික විද්‍යාව

ඛනිජ තෙල් ඉංජිනේරු විද්‍යාව

ඉංජිනේරු විද්‍යාව

කැණීම් සහ නිෂ්පාදන ඉංජිනේරු විද්‍යාව

ඛනිජ තෙල් ආර්ථික විද්‍යාව

සහ

 • ඛනිජ තෙල් ගවේෂණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වසර 15ක් හො ඊට වැඩි පලපුරුද්දක් තිබීම විශේෂයෙන් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අත් දැකීම් සහිතව අක්වෙරළ මෙහෙයුම් කටයුතු සම්බන්ධ වසර 05 ක ක්ෂේත්‍ර පලපුරුද්දක් තිබීම වැදගත්වේ.
 • Ms Office හා Project පරිගණක මෘදුකාංග පිළිබඳ පරිගණක සාක්ෂරතාවය තිබිය යුතුය
 • ඉංග්‍රීසි භාෂාව විශිෂ්ඨ ලෙස ලිවීමට හා කථන හැකියාව තිබිය යුතුය 
 • ඉහත දැනුම හා ප්‍රවීනතාවයට අමතරව  පරිපාලනය,ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ පලපුරුද්දක් ( අන්තර්ජාතික කථිකාවන් (negotiations) පිළිබඳ පලපුරුද්ද අමතර සුදුසුකමක්වේ)
 • 2017 සැප්තැම්බර් 01 දිනට වයස අවුරුදු 60ට නොවැඩි විය යුතුය. 

සේවා කොන්දේසි.

වසර 03 ක කොන්ත්‍රාත් කාලයක්   සඳහා පත් කරනු ලැබේ. කාර්ය සාධනය මත එම කාලය දීර්ඝ කිරීම පිළිබදව සලකා බලනු ලැබේ.

 • පලපුරුද්ද හා දක්ෂතාවය මත වැටුප් සාකච්ඡා කර ගත හැකිය
 • රියදුරු සමග වාහනයක් හිමිවන අතර මාසික ඉන්ධන දීමනාවක් හිමිවේ.

 

තෝරා ගන්නා ක්‍රමවේදය

අදාළ සුදුසුකම් හා පලපුරුද්ද සහිත අයවලුන් පමණක් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මගින් තෝරාගනු ලැබේ

අයඳුම්පත් යොමු කල යුතු ආකාරය

සම්පුර්ණ නම, පෞද්ගලික සහ කාර්යාලයීය ලිපිනයන්, සම්බන්ධවිය හැකි දුරකථන අංක හා විද්‍යුත්  ලිපිනය, අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය සුදසුකම්, කාර්ය පලපුරුද්ද, පසුගිය සේවා වාර්තා, බලාපොරොත්තු වන වැටුප අනෙකුත් අදාළ පෞද්ගලික තොරතුරු ඇතුළත් සම්පූර්ණ ජීව දත්ත පත්‍රිකාවක් 2017 සැප්තැම්බර් 18 දිනට පෙර ලේකම්, ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, අංක 80, ශ්‍රීමත් අර්නස්ට්ද සිල්වා මාවත කොළඹ 07 යන ලිපිනයට හෝ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  යන විද්‍යුත් ලිපිනයට යොමු කල යුතුය. ලිපි කවරයේ ඉහළ වම් කෙලවරෙහි  සහ විද්‍යුත් යොමුවේ "ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන ලේකම් කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුර" යන්න සඳහන් කරන්න.

රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු අයඳුම්කරුවන් ආයතන ප්‍රධානියා මගින් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කල යුතුය.

 

ලේකම්

ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

අංක. 80, ශ්‍රීමත් අර්නස්ට්ද සිල්වා මාවත

කොළඹ 07

ශ්‍රී ලංකාව

 

2017.08.25

 

රට විකුණනනවා කියන්නේ දේශපාලන අනාථයෝ

minasume 

ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය සංවර්ධනය කිරීමට ආයෝජකයින් ගෙන්වා ගැනීම දේශපාලන අනාථයින් පවසන පරිදි රටේ සම්පත් විකිණීමක් නොවන බව ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පවසයි. එතුමා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේ රටේ සම්පත් විකිණීමත් ආයෝජකයින් ගෙන්වා ගැනීමත් එකක් නොව දෙකක් වන බවයි. කෙසේනමුත් ආයෝජකයින් ගෙන්වා ගෙන රට සංවර්ධනය කිරීමේදී එහි ප්‍ර‍තිලාභ මහජනතාවට යා යුතු බවද අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා අවධාරණය කළේය. එතුමා මේ බව අද (25) කියා සිටියේ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය ධුරයේ වැඩ ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාට එක් වෙමිනි.

අර්ජුන රණතුංග මහතා ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය ධුරයේ අද වැඩ ආරම්භ කළේ දෙමටගොඩ ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථා පරිශ්‍රයේ පිහිටි අමාත්‍ය කාර්යාලයේදීය. මහින්ද අමරවීර, ෆයිසර් මුස්තාෆා, මහින්ද සමරසිංහ යන අමාත්‍යවරුන් ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක් මේ අවස්ථාවට එක් වූහ. එහිදී මාධ්‍යවේදීන් නැගූ ප්‍ර‍ශ්නවලට පිළිතුරු දෙමින් අර්ජුන රණතුංග අමාත්‍යතුමා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ රටේ සම්පත් ආරක්ෂා කර ගැනීම තම මූලික ප්‍ර‍තිපත්තිය වන බවයි.

“අපි අවුරුදු දෙකහමාරකට ඉස්සෙල්ලා අලුත් ආණ්ඩුවක් හැදුවා. ඒ ආණ්ඩුවේදී  ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමත් එක්ක මට භාර දුන්නේ වරාය අමාත්‍යංශය හදන්න. එහිදී  2015 වර්ෂයේදී අපිට පුළුවන් වුණා රුපියල් බිලියන 6ක ලාභයක් ලබන්න. 2016දී එම ලාභය රුපියල් බිලියන 11දක්වා වැඩි වුණා. ඒ වගේම වරායේ හොරකම් අපි නැවැත්තුවා. වෘත්තීය සමිති නායකයින් යැයි පෙනී සිටින ඇතැම් පිරිස් කළ හොරකම් නතර කළා. එය තමයි විශාලතම ජයග්‍ර‍හණය.

අයෝජකයින් සමග එකතුව රටේ සංවර්ධනයක් ඇති කළ යුතුයි යන්නට මම එකග වනවා. නමුත් එන එන ආයෝජකයාට මේ රටේ සම්පත් කොල්ල කන්න දෙන්න මම එකග වන්නේ නැහැ. උදාහරණයකට හම්බන්තොට ගිවිසුම, එහිදී අපිට පුළුවන් වුණා මුල් ගිවිසුම සීයට 75ක් 80ත් අතර ප්‍ර‍මාණයකින් වෙනස් කරන්න. විශේෂයෙන්ම මුලින්ම හම්බන්තොට වරාය දෙන්න තිබුණේ වසර 198කට. එය අපි වසර 99දක්වා අඩු කර ගත්තා. මම නම් හිතන්නේ එය අවුරුදු 35 – 50 අතරේ අඩු විය යුතු කියලා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් වුණා ආයෝජකයා ලබා දෙන මුදල වැඩ කර ගන්න. එමෙන්ම තවත් වරාය අධිකාරියක් ඇති නොවිය යුතුයි කියන මතයේ මම ඉන්නවා. අද මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමාට තියෙන්නේ ඉතිරි වැඩ කොටස කරන්න. එතුමා දක්ෂයෙක්.

අපි මේ වගේ තාවකාලික නවාතැන්කරුවෝ විතරයි. ඒක මම තාත්තගෙන් ඉගෙන ගත් දෙයක්. අද මට දීලා තියෙන්නේ මේ රටේ මහජනතාවත් එක්ක ඉන්න අමාත්‍යාංශයක්. මහජනතාවගේ බර වැඩි වෙනවද, අඩු වෙනවද කියලා තීරණය කරන අමාත්‍යාංශයක්. මේ අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනවල ප්‍ර‍තිලාභ යා යුත්තේ මහජනතාවට. එහෙම නැතිව ව්‍යාපාරිකයින්ට හෝ අනෙක් අයට නෙමෙයි. එන ආයෝජකයාට ප්‍ර‍තිලාභ ලැබුණට කමක් නැහැ. නමුත් ඒ ප්‍ර‍තිලාභවලින් වැඩි කොටසක් මහජනතාවට යා යුතුයි.

අපි මේ රටේ දේවල් විකුණන්න යන්නේ නැහැ. මේ රටේ දේවල් විකුණන්න යනවා කියන්නේ දේශපාලන අනාථයෝ. අපි කිසි දෙයක් විකුණන්නේ නැහැ. ආයෝජකයින්ට බදු දෙනවා.  උදාහරණයකට කොළඹ වරායේ පර්යන්ත දෙකක් මහින්ද මහත්තයගේ කාලේ ආයෝජකයින්ට බදු දුන්නා. අවුරුදු 35කින් පසුව නැවතත් අපිට ඒවා අයිති වනවා. ඒ වගේ තමයි ත‍්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි සංකීර්ණයත්. විකුණනවා නෙවෙයි. බදු දෙනවා. ඒ ආයොජකයාගෙන් මුදලක් ලබා ගන්න ගමන් මෙහි අයිතිය අපි රැක ගන්නවා. ඒක මට විතරක් කරන්න බැහැ. ඒකට නියෝජ්‍ය ඇමැතිතුමිය, සේවකයෝ ඇතුළුව සියලු දෙනාම එකතු වෙන්න  ඕන....” යනුවෙන්ද අර්ජුන රණතුංග අමාත්‍යතුමා පැවසීය.

 

ආපදාවට පත් වූ ප්‍රදේශවල ඉන්ධන බෙදා හැරීම ක්‍ර‍මවත් කිරීම සඳහා විශේෂ දුරකථන අංකයක්....

 oil 

ආපදාවට පත් වූ ප්‍රදේශවල ඉන්ධන බෙදා හැරීම ක්‍ර‍මවත්ව සහ අඛණ්ඩව සිදු කිරීමට විශේෂ දුරකථන අංකයක් හදුන්ව දෙයි. 077 50 30 222 එම දුරකථනය අංකය වේ. ආපදාවට පත් වූ කිසියම් ප්‍රදේශයක ඉන්ධන හිඟයක් හෝ බෙදා හැරීමේ ගැළුවක් ඇත්නම් මෙම දුරකථන අංකයට දැනුම් දෙන්නැයි ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව (CPC) සහ ලංකා ඛනිජ තෙල් ගබඩා පර්යන්ත සමාගම (CPSTL) මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

ආපදා තත්ත්වය හේතුවෙන් අද උදෑසන වන විට දකුණු පළාතේ ඉන්ධන පිරවුම් පොළවල් 11ක්ද බස්නාහිර පළාතේ ඉන්ධන පිරවුම් පොළවල් 7ක්ද සබරගමු පළාතේ ඉන්ධන පිරවුම් පොළවල් 5ක්ද අක්‍රිය තත්ත්වයට පත්ව තිබිණ. කෙසේනමුත් ගරු ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතාගේ උපදෙස් සහ මඟ පෙන්වීම  යටතේ එකී ඉන්ධන පිරවුම් පොළවල් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව (CPC) සහ ලංකා ඛනිජ තෙල් ගබඩා පර්යන්ත සමාගම (CPSTL) ඒකාබද්ධ මෙහෙයුමක් මේවන විට දියත් කරමින් සිටී. අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතාගේ ප්‍ර‍ධානත්වයෙන් ඛනිජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය අද උදෑසන රැස්වූ අවස්ථාවේදී එකී කමිටු සාමාජිකයින් අවධාරණය කළේ අද සවස වන විට ඉහත ඉන්ධන පිරවුම් පොළවල් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට හැකි වනු ඇති බවයි. කෙසේනමුත් ඉන්ධන ලබා ගැනීමේදී තවදුරටත් කිසියම් හෝ අපහසුතාවයකට පත් වේ නම් 077 50 30 222 දුරකථන අංකය අමතන මෙන්ද අමාත්‍යාංශයේ ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී. මෙම දුරකථන අංකය පැය විසිහතර පුරාම ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

 

 

ඛනිජ තෙල් ලේකම් උපාලි මාරසිංහ වැඩ පටන් ගනී...

sec appoint

 

ඛනිජ තෙල් සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් ලෙස උපාලි මාරසිංහ මහතා සුබ මොහොතින් වැඩ භාර ගනී. ඒ විෂය භාර අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතාගේ ප්‍ර‍ධානත්වයෙන් පැවති උත්සවයකදීය. නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය අනෝමා ගමගේ මහත්මිය ඇතුළු අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීහුද සම්භාවනීය අමුත්තෝද මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූහ.

ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරීයකු වූ උපාලි මාරසිංහ මහතා කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යා උපාධිධාරියෙකි. රාජ්‍ය පරිපාලනය පිළිබඳ ශ්‍රාස්තිපති උපාධිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙa පශ්චාත් උපාධි කළමනාකරණ ආයතනයෙන් ලබා ගන්නා ඔහු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නීතිඥරයකුද වේ. අධ්‍යපන අමාත්‍යාංශය, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය ඇතුළුව අමාත්‍යාංශ ගණනාවක ලේකම්ධුර සහ විවිධ උසස් තනතුරු දැරූ උපාලි මාරසිංහ මහතා රසායනික විද්‍යාව සහ ඵලදායිතාව පිළිබඳ පර්යේෂණාත්මක කෘති රැසක් රචනා කර තිබේ. 2011 වසරේදී ඵලදායිතාව පිළිබඳ ආසියානු සංවිධානයේ ඵලදායිතා විශිෂ්ටතා සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීමටද ඒ මහතා සමත් විය. අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස වැඩභාර ගැනීමේ උත්සවයට සහභාගි වෙමින් අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පැවසුවේ දිවා රෑ නොබලා වෙහසී වී තම වගකීම් ඉටු කරන පරිපාලන විෂය ගැන පුළුල් දැනුමක් ඇති පුද්ගලයකු තම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධුරයට පත් වීම ගැන සතුටට පත් වන බවයි. හොරකම සහ දූෂණය පිටුදැක සිය අමාත්‍යාංශය මේ රටේ ප්‍ර‍මුඛ අමාත්‍යාංශයක් බවට පත් කිරීමේ තම දැක්ම ඉටු කිරීමට උපාලි මාරසිංහ මහතාගෙන් අනගි සහායක් අපේක්ෂා කරන බවද අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පැවසීය.

ඛනිජ තෙල් අමාත්‍යාංශය කියන්නේ මේ රටේ වැදගත්ම අමාත්‍යාංශයක්. ඉදිරියේදී ඉන්ධන සම්පත අපට සොයා ගැනීමට හැකි වුණොත් එය අපේ අමාත්‍යාංශය රටට දෙන වැදගත්ම දෙය වනවා. එයින්ම අපිට අපේ ආර්ථිකය වෙනත් දිශාවකට යොමු කරන්න පුළුවන් වේවි. එමෙන්ම අපේ අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන දියුණුකර ලාභ ලබන තත්ත්වයකට පත් කර රටේ සම්පත් ආරක්ෂා කරන තැනකට අපි යොමු විය යුතුයි. ඒ සඳහා අද ලේකම් ධුරයේ වැඩ භාරගත් උපාලි මාරසිංහ මහතා ප්‍ර‍මුඛ අවධානය යොමු කරනු ඇතැයිද මම විශ්වාස කරනවා...” යැයිද අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

- ඛනිජ  තෙල් සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය නිවේදනය

 

 

 

ඛනිජ තෙල් පාරිභෝගිකයෝ

1 003

 

 

 


අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්නා අායතන

 

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව (CPC)

cpcඛනිජ තෙල් අාශ්‍රිත නිෂ්පාදන අානයනය කිරීම, පිරිපහදු කිරීම, බෙදා හැරීම සහ විකිණීම යන සියලුම වාණිජමය කටයුතු සිදු කෙරෙනුයේ ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව මගිනි.

 

ලංකා ඛනිජ තෙල් ගබඩා පර්යන්ත සමාගම (CPSTL)

cpstlලංකා ඛනිජ තෙල් ගබඩා පර්යන්ත සමාගම ඛනිජ තෙල් අාශ්‍රිත නිෂ්පාදන සංචිත කිරීම සහ බෙදා හැරීම යන කාර්යන්හි වගකීම දරයි.

 

 

ඛනිජ තෙල් මූලාශ්‍ර සංවර්ධන ලේකම් කාර්යාලය

To ensure that all Sri Lankans benefit from the petroleum resources of the country by managing the industry in an equitable, safe and environmentally sustainable manner